Trang chủSản phẩmPolyOs

Giải pháp PolyOS là giải pháp hoàn hảo cho các chuyên gia về mạng máy tính, với một máy chủ (Server) kết nối từ 500 đến 1000 máy PC client, tiết kiệm thời gian và chi phí triển khai, bảo dưỡng chương trình phần mềm và thiết bị nhanh chóng.

PolyOS - Giải pháp cho chuyên gia mạng máy tính from Techknowledge