Trang chủSản phẩmtMRP
   Là phần mềm chuyên thực hiện, các quy trình xử lý một cách tự động hoá, giúp doanh nghiệp quản lý các hoạt động then chốt bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, v.v....Mục tiêu tổng quát của hệ thống này là, đảm bảo các nguồn lực thích hợp của doanh nghiệp như: nhân lực, vật tư, máy móc và tiền bạc, với số lượng đủ khi cần, bằng cách sử dụng các công cụ hoạch định và lên kế hoạch.
   tMRP thường được xem như phần mềm hỗ trợ hiệu quả nhất, trong công tác quản lý và môi trường kinh doanh. Đối với tMRP, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng, chính xác và thống nhất hơn.
Xem chi tiết tại:  www.websolutions.vn
 

Dự án thực hiện

 Ý kiến khách hàng

tMRP - Giải pháp quản trị sản xuất chuyên nghiệp from Techknowledge