Trang chủThông tinTin tức
Ký hợp đồng với Cửa hàng thời trang xuất khẩu Thanh Vũ (tShop Soho)
Ngày 17-6-2011, Công ty TNHH Kiến Thức Công Nghệ Liên Huỳnh (TechKnowledge), đã chính thức kết hợp đồng thiết kế xây dựng dự án website tShop Soho cho cửa hàng thời trang xuất khẩu Thanh . Hai bên đã thống nhất về các điều khoản trong nội dung hợp đồng. TechKnowledge  sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về mặt nội dung, mỹ thuật khả năng mở rộng các tính năng mới của website tShop Soho cho Thanh . Trong thời gian bảo hành, nếu vấn đề bất lợi phát sinh, Thanh phải kịp thời thông báo cho TechKnowledge sớm, để hai bên bàn bạc, giải quyết trên tinh thần hợp tác.
Tiêu đề Ngày
Ký hợp đồng với Cửa hàng thời trang xuất khẩu Thanh Vũ (tShop Soho) 17/06/2011
Hoàn thành dự án PIONEER Sài Gòn  10/06/2011
Ký hợp đồng với PIONEER Sài Gòn (tShop Soho)  08/06/2011
Ký hợp đồng với Công ty Vân Vi Sơn (tShop)  02/06/2011
Hoàn thành dự án thú nhồi bông Thành Đạt  01/06/2011
 
Trang: (41/43), Tổng số mục: 211